با توجه به گلایه مردم ؛

بازدید شبانه رئیس شورای اسلامی و شهردار خوی از چندین نقطه شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی بصورت شبانه و میدانی از چندین نقطه شهر با توجه به مطالبات مردمی و رفع سریع مشکلات موجود بازدید کردند .