با توجه به اجرای پروژه اصلاح هندسی میدان ولیعصر(عج)؛

بازدید شبانه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی از پروژه میدان ولیعصر (عج)

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی از روند اجرای پروژه اصلاح هندسی میدان ولیعصر (عج) بصورت شبانه بازدید کردند .