بازدید رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی از روند بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تحویل پنجمین اتوبوس بازسازی شده