استمرار عملیات های عمرانی شهرستانی؛

بازدید جمعی از مسئولین خوی از روند پروژه احداث مدارس

بازدید از پروژه های در حال احداث

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه معاون فرماندار، شهردار، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از روسای ادارات از پروژه عمرانی درحال احداث مدرسه علامه حلی، شهید علی وردی، امیرکبیر، جهانگیر خویی و پنج تن آل عبا بصورت میدانی بازدید کردند.

بازدید از پروژه های عمرانی مدارس

بازدید جمعی از مسئولین خوی از روند پروژه احداث مدارس