در روز نیمه شعبان انجام شد؛

بازدید جمعی از مسئولین از ستاد انتخابات شهرستان خوی

ستاد انتخابات شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، امام جمعه شهرستان خوی به همراه فرماندار و شهردار این شهر همزمان با نیمه شعبان از ستاد انتخابات خوی بازدید و از نزدیک در جریان روند کارها قرار گفتند.

ستاد انتخابات شهرستان خوی

بازدید جمعی از مسئولین از ستاد انتخابات شهرستان خوی