در راستای رفع مطالبات مردمی؛

بازدید اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر از کمربندی شهید سیستانی زاده

بازدید میدانی از مناطق شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهردرای خوی، رئیس و اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر به همراه مدیر منطقه ۱ شهرداری از کمربندی شهید سیستانی زاده به درخواست اهالی منطقه بازدید نمودند.

در این بازدید موارد و درخواست های مردمی به اعضای کمیسیون انتقال داده شد و مقرر گردید موارد مطرح شده مورد بررسی و در اسرع وقت اعلام نظر خواهد شد.

بازدید اعضای کمیسیون عمران از کمربندی شهید سیستانی زاده

بازدید اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر از کمربندی شهید سیستانی زاده