در راستای حمایت از هنرمندان؛

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی از از نمایشگاه صنایع دستی

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی هنرمند خویی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی به همراه اصحاب رسانه از نمایشگاه صنایع دستی هنرمند خویی رقیه صفاری بازدید و با اهدای لوحی تجلیل شد.

گفتنی است آثار این نمایشگاه از طریق ضایعات و دورانداختنی های روزمرگی ساخته و به دید همشهریان گذاشته شده بود.

بازدید

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی هنرمند خویی رقیه صفاری