در راستای رسیدگی به مشکلات مردم منطقه صورت گرفت؛

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر در خلال جشن “شادمانه غدیر” از کوچه های منطقه ملاباغی

بازدید میدانی اعضای شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، باتوجه به مطالبات و درخواست های مردمی، اعضای شورای اسلامی شهر پس از جشن شادمانه غدیر ضمن بازدید میدانی از منطقه، پای درددل مردم نشستند.

جشن شادمانه شهرداری خوی

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر در خلال جشن “شادمانه غدیر” از کوچه های منطقه ملاباغی