بازدید اعضای شورای اسلامی شهر خوی بهمراه امام جمعه شهرستان خوی از عملیات فاز اول پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر