خوی در مسیر شکوفایی؛

بازدید اعضای ستاد بازآفرینی شهری از محلات هدف

ستاد بازآفرینی شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی و روسای ادارات خدمات رسان و اعضای ستاد بازآفرینی شهری از محلات هدف(سکونت گاه های غیر رسمی) و بررسی مشکلات محلات بازدید کردند.

اعضای ستاد بازآفرینی بازدید کردند

بازدید اعضای ستاد بازآفرینی شهری از محلات هدف