همزمان با چهارمین روز ماه محرم الحرام؛

ایستگاه صلواتی شهرداری منطقه دو خوی برپا شد

پای کار حسین

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ایستگاه صلواتی شهرداری منطقه دو در ذیل برنامه های شعار پای کار حسین برگزار شد.

ایستگاه صلواتی شهرداری منطقه دو طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در روز چهارم ماه محرم الحرام به همت کارکنان این منطقه برپا و اقدام به توزیع شربت در بین شهروندان نمودند.

ایستگاه صلواتی شهرداری منطقه دو خوی

ایستگاه صلواتی شهرداری منطقه دو خوی برپا شد