به جهت افزایش و بهبود سرانه فضای سبز صورت گرفت؛

ایجاد بوستان در حاشیه بلوار میرزا ابراهیم خویی

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در راستای توسعه سرانه فضای سبز شهری و رفاه حال شهروندان کوی ولیعصر(عج)، ساماندهی و ایجاد بوستان در حاشیه بلوار میرزا ابراهیم خویی در حال اجرا می‌باشد.

بوستان میرزا ابراهیم در شهرک ولیعصر

ایجاد بوستان در حاشیه بلوار میرزا ابراهیم خویی