ایجاد بانک تخصصی پایان نامه های دانشگاهی کارکنان شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور شهردار خوی ضمن اعلام این مطلب افزود: پژوهش های علمی مهمترین عامل توسعه شاخص های توسعه هستند و افزایش فعالیتهای پژوهشی کارکنان شهرداری در روند بروزرسانی دانش، توانمند سازی بیش از پیش و ارائه راهکارهای مختلف بروز برای ارتقای خدمات شهرداری موثر است.

مهندس نصراله پور اظهار داشت: بدنه کارشناسی شهرداری خوی از نگاه علمی بسیار غنی است و این موضوع توانسته در روند رو به رشد تخخص گرایی در منابع انسانی نقش مهمی ایفا نمایند.

وی همچنین افزود: با توجه به تنوع خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه همچنین گستره فعالیتهای مدیریت شهری، پژوهش های مربوط به تخصص های هر حوزه می تواند در تدوین و ترسیم مسیر پیش روی شهرداری تاثیر داشته باشد.

شهردار خوی گفت: شهرداری خوی ضمن استقبال ازدریافت و حمایت از پایان نامه های دانشگاهی دانشجویان مختلف دانشگاه ها که به شهر خوی می پردازند، ایجاد بانک تخصصی پایان نامه کارکنان شهرداری  در واحد آموزش شهرداری ایجاد می شود و کارکنان پژوهشگر دارای مقالات علمی و ISI   تقدیر می شود .