همزمان با فرا رسیدن عید نوروز؛

 اکیپ های لکه گیری آسفالت افزایش می باید

بازدید از معاونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور در این بازدید همچنین با پیگیری از روند اجرای پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا افزود: با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر و همت مضاعف مجموعه مدیریت شهری، احیای باغ دلگشا اکنون به فاز پایانی خود رسیده که نیاز دارد تا با تمام توان به اتمام برسانیم.

وی با دستور بسیج کلیه امکانات برای اتمام پروژه فاخر، در خطاب به عوامل این معاونت اظهار داشت: انتظار داریم با بهره گیری از کلیه تجهیزات و امکانات شهرداری، پروژه فاخر و تاریخی را به نحو احسن به ثمر رسانده و در اختیار مردم با فرهنگ خوی قرار دهیم.

آسفالت ریزی معابر

اکیپ های لکه گیری آسفالت افزایش می باید