محفل انس با قرآن دانش آموزی؛

اولین محفل انس با قرآن دانش آموزان مجتمع فرهنگی و آموزشی بوتراب خوی

قرآن، نوازش بخش روح

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اولین محفل انس با قرآن دانش آموزی مجتمع فرهنگی آموزشی بوتراب با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی و مدیریت آموزش و پروش و با حضور قاریان بین المللی جمهوری اسلامی ایران، آقایان شاهمرادی و حسینی در سالن آمفی تئاتر مجتمع بوتراب برگزار شد.

قرآن

اولین محفل انس با قرآن دانش آموزان مجتمع فرهنگی و آموزشی بوتراب خوی