با حضور اعضای جلسه برگزار شد؛

اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل شهرداری خوی در سال جدید

کمیته پدافند غیرعامل شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل شهرداری خوی در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

این جلسه با حضور اعضای کمیته و دستور کار بررسی مصوبات جلسات قبلی و برنامه ریزی اقدامات سال جدید تشکیل شد.

پدافند غیرعامل شهرداری خوی

اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل شهرداری خوی