روز درختکاری

اهدا نهال رایگان بمناسبت روز درختکاری

براساس این گزارش تعداد ۱۰۰۰۰اصله نهال با مشارکت شهرداری خوی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوی به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری به صورت رایگان در اختیار شهروندان خویی قرار گرفت