طی دیدار انجام شد؛

اهدای لوح کانون وکلا استان آذربایجان‌غربی به شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شوررای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی با رئیس کانون وکلای استان آذربایجان‌غربی دیدار کردند .

در این دیدار، لوح کانون وکلا استان آذربایجان‌غربی توسط رئیس کانون به شهردار خوی اهدا شد .

دیدار با کانون وکلا استان

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی با رئیس کانون وکلای استان آذربایجان‌غربی دیدار کردند .