اهدای لوح و تقدیر از نیروهای پر تلاش خدمات شهری شهرداری ارومیه

از سوی شهرداری خوی به مناسبت همکاری شایسته در ارایه خدمات تنظیف و پاکسازی کمپ‌ها از روزهای آغازین وقوع زلزله