شهرداری خوی با همکاری دانشکده علوم پزشکی شهرستان؛

اندازه گیری فشار خون و غربالگری دیابت در پایانه مسافربری بین المللی شهید درستی شهرداری خوی

اندازه گیری فشار خون و غربالگری دیابت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با همکاری شهرداری خوی و معاونت بهداشت و درمان دانشکده علوم پزشکی شهرستان، با هدف افزایش سلامتی و بهداشتی پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، کارکنان دفتر های مسافربری و مسافران پایانه شهید درستی، غربالگری دیابت و اندازه گیری فشار خون انجام شد.

غربالگری

اندازه گیری فشار خون و غربالگری دیابت در پایانه مسافربری بین المللی شهید درستی شهرداری خوی