با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، اصحاب رسانه و خبرنگاران ؛

انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد / حمیدرضا عمرانی رئیس شورای اسلامی شهر خوی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، بر اساس ‌آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، ۱۵ مرداد ماه سال جاری آخرین روز از فعالیت سال دوم ششمین دوره شوراها است و باید هیات رییسه جدید تا آن زمان مشخص گردد که طی جلسه فوق العاده ، انتخابات اعضای هیئت رئیسه جدید با حضور ۹ عضو شورای اسلامی شهر ، خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد .

در این جلسه رئیس، نایب رئیس، دبیر ، خزانه دار و سخنگوی شورای اسلامی این شهر با رای اعضا انتخاب و معرفی شدند.

در جلسه انتخابات، پس از رای‌گیری با ۷ رای مثبت ، حمیدرضا عمرانی به عنوان رئیس شورای اسلامی این شهر انتخاب و معرفی شد.

سیفعلی مرادی نیز با هفت رای مثبت به عنوان نایب رئیس شورای شهر خوی و الهام سادات مظلومی نیز با ۹ رای مثبت اعضای شورا به عنوان دبیر و خزانه دار شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

سخنگوی شورای نیز با ۹ رای موفق به محمدرضا پیری ، انتخاب گردید.