در راستای رفع مطالبات مردمی؛

اقدامات پایانی عملیات ساخت سرویس های بهداشتی امام زاده سیدبهلول(ع)

پروژه ای در راستای مطالبات مردم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات ساخت سرویس های بهداشتی ۲۰چشمه ،۱۶متری جدید پشت امامزاده سیدبهلول(ع) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

ساخت سرویس بهداشتی

عملیات ساخت سرویس های بهداشتی ۲۰چشمه ،۱۶متری جدید پشت امامزاده سیدبهلول(ع)