افتتاح رسمی کارخانه سیلیکون آراز

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،  کارخانه سیلیکون آراز توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دکتر داوود منظور و با حضور معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، دکتر نجف زاده نماینده مردم شریف خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، کاظمی فرماندار خوی و مهندس نصراله شهردار خوی.افتتاح گردید.