در پی اقدامات وحشیگرانه رژیم غاصب؛

اعلام انزجار مردم خوی از رژیم صهیونیستی

راهپیمایی مردم خوی از فلسطین

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، راهپیمایی بزرگ ضد صهیونیستی مردم شهید پرور شهرستان خوی با حضور مسئولین و مردم شهرستان، دوشا دوش هم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار شد.

راهپیمایی

اعلام انزجار مردم خوی از رژیم صهیونیستی