عملکرد سه ماهه اول واحد امانی پیمانی خدمات شهری شهرداری خوی؛

اصلاح ۱ هزار و سیزده متر سنگفرش ، جدول ، کانیو و کف سازی در سه ماهه اول سال جاری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، امین الهوردی زاده در تشریح این خبر گفت: واحد امانی پیمانی خدمات شهری شهرداری خوی در سه ماهه سال جاری اقدام به اصلاح ۵۶۷ متر مربع سنگ فرش در سطح شهر ، ۱۵۷ متر طول جدول جدول ایستاده ، اصلاح ۷۵ متر طول کانیو کنار، اصلاح ۷۸ متر طول کانیو پرسی ، اصلاح ۶۶ متر طول کانیو شیاری ، اصلاح ۷۰ متر طول کف سازی جوی آب ، انجام داده است.

وی در ادامه با اشاره به سایر عملکرد این واحد عنوان کرد : جای‌گذاری دال قوسی (پل) ۴۵ مورد و پنج مورد دیوارکشی ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها با گزارش کارشناس مربوطه از دیگر عملکرد این واحد در سه ماهه سال جاری می‌باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری خوی خاطرنشان شد: همچنین واحد امانی پیمانی در این مدت ، اقدام به نصب متناوب وسایل ورزشی و نیمکت در پارکها و فضای سبز شهری و همچنین نصب موانع پایه المان به تعداد دو مورد نموده است .