در راستای کاهش بار ترافیکی ؛

اصلاح هندسی میدان ولیعصر آغاز شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، محمد بهجتی با اشاره به اهمیت ساماندهی میدان ولیعصر ، مجوز مطالعات آن به تصویب شورا رسیده بیان کرد: از ابتدای سال جاری مطالعه این پروژه در قالب چند گزینه من جمله اصلاح هندسی ، تقاطع غیر همسطح بصورت روگذر و زیرگذر ارائه شد.

وی ادامه داد: گزینه‌ها بر اساس پارامترهای ترافیکی مقایسه و ارزیابی شد که در نهایت منجر به انتخاب گزینه اصلاح هندسی قسمتی از میدان و ایجاد زیرگذر شد.

بهجتی ضمن بیان اینکه طرح اصلاح هندسی این میدان آغاز شد خاطر نشان شد : با توجه به اصلاح هندسی انجام شده در برخی میادین هدف، بازخورد خوبی در روانسازی ترافیک دریافت شده که رضایت شهروندان عزیز و ساکنین محل را نیز دربر داشته است و نیز طراحی جهت اصلاح سایر میادین پرترافیک در دستور کار می باشد.

رئیس کمیسیون ترافیک و حمل و نقل شورای اسلامی شهر خوی، ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی مدیریت و همکاران پرتلاش مجموعه معاونت عمرانی و زیرساخت ترافیک شهرداری، ضمن اشاره به اهمیت اجرای این طرح تصریح کرد: با اصلاحاتی که در میدان ولیعصر انجام می‌شود، شاهد ساماندهی و نظم ترافیکی در این نقطه خواهیم بود .

بهجتی در پایان خاطرنشان کرد : همچنین پروژه احداث زیرگذر میدان ولیعصر نیز مراحل مطالعاتی و طراحی آن در حال اتمام می‌باشد که پس از انجام پروسه کارشناسی و جلسات نهایی ، به فاز عملیاتی وارد خواهد شد ‌.