در راستای افزایش سرانه آموزشی شهروندان؛

استمرار کلاس های آموزشی در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان خوی

کلاس های آموزشی در مجموعه فرهنگی ورزشی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کلاسهای آموزشی رایگان آشپزی، شیرینی پزی، گلدوزی ، خیاطی و قلم زنی روی فلز در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی استمرار دارد.

کلاس های آموزشی در پارک بانوان خوی

استمرار کلاس های آموزشی در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان خوی