به همت شهرداری خوی؛

استمرار کف سازی فاز دو داغ باغی (باغ دلگشا)

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کف سازی فاز دو داغ باغی (باغ دلگشا) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

باغ دلگشا

استمرار کف سازی فاز دو داغ باغی (باغ دلگشا)