کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

استمرار کف سازی فاز دو داغی باغی (باغ دلگشا)

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛

کف سازی فاز دو داغی باغی (باغ دلگشا) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است .

استمرار احداث باغ دلگشا

کف سازی فاز دو داغی باغی (باغ دلگشا) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است .