خوی در مسیر توسعه؛

استمرار پروژه احیا باغ دلگشا

پروژه احیا باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات پروژه احیا پارک داغ باغی(دلگشا) توسط عوامل مجموعه مدیریت شهری بضورت مستمر انجام و طی هفته های آتی به بهره برداری کامل خواهد رسید.

احیای باغ تاریخی دلگشا خوی

استمرار پروژه احیا باغ دلگشا