دوشنبه های مردمی ؛

استمرار ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی در روزهای دوشنبه

 

 به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ طبق زمانبندی هفتگی دیدارهای چهره به چهره مردمی با اعضای شورای شهر خوی با حضور معاون شهرسازی ، مدیران منطقه ۱ و ۲ شهرداری خوی به ریاست دکتر مرتضی شهسوار رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد .

عمده مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان در این جلسه ، شامل زمین های قولنامه ای با کاربری مسکونی و غیر مسکونی، عوارض ساخت ، آسفالت کوچه ها ، مجوز ساخت و سایر مسائل مربوط به حوزه خدمات شهری بود که مورد بررسی اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری قرار گرفت.

گفتنی است در این دیدار ، مردم با حضور در صحن شورای اسلامی شهر ، مشکلات و مسائل خود را با اعضای شورا در میان گذاشته و دستورات لازم برای درخواست مراجعه کنندگان صادر می شود .

همچنین در این جلسه با توجه به بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از مجتمع نمایشگاه های خودرو ، مسائل و مشکلات مربوط به این مجتمع در جلسه با حضور نمایندگان اعضای نمایشگاه های اتومبیل مطرح و تصمیماتی در جهت تسریع روند اتمام آن مجموعه اتخاذ گردید .