استمرار ملاقات مردمی شهردار خوی در روزهای دوشنبه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی ؛ روزهای دوشنبه علاوه بر دیدارهای صورت گرفته در طول هفته به دیدار مردمی شهردار خوی اختصاص دارد و شهروندان با دیدار مستقیم با مهندس نصراله پور شهردار خوی، مشکلات و مسائل خود را در میان گذاشته و دستورات لازم برای درخواست مراجعه کنندگان صادر می شود