در راستای نهضت عمران ؛

استمرار فعالیت عمرانی در مسیر کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات عمرانی در مسیر کمربندی شهید سلیمانی با تمام توان ادامه دارد .

آماده سازی و جدول گذاری در فازهای باقی مانده، مسیرگشایی و آغاز عملیات آسفالت ریزی در قطعه مابین جاده قطور تا محله قاضی از جمله این فعالیت ها می باشند .