استمرار عملیات عمرانی؛

استمرار عملیات کابل کشی برق جهت روشنایی در فاز دوم کمربندی شهید سلیمانی

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات کابل کشی برق جهت روشنایی در فاز دوم کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

عملیات کابل کشی

عملیات کابل کشی برق جهت روشنایی در فاز دوم کمربندی شهید سلیمانی