در راستای احیای تاریخ خوی؛

استمرار عملیات پروژه احیای باغ دلگشا

تداوم پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات پروژه احیا پارک داغ باغی(دلگشا) توسط عوامل مجموعه مدیریت شهری بصورت شبانه روزی استمرار داشته و بزودی به بهره برداری کامل خواهد رسید.

باغ دلگشا احیا می شود

استمرار عملیات پروژه احیای باغ دلگشا