خوی در مسیر شکوفایی؛

استمرار عملیات پروژه احیای باغ دلگشا خوی

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات پروژه احیا پارک داغ باغی(دلگشا) توسط عوامل مجموعه مدیریت شهری استمرار داشته و بزودی پس از مدت ها انتظار، به بهره برداری کامل خواهد رسید.

احیای باغ دلگشا در دستور کار شهرداری

استمرار عملیات پروژه احیای باغ دلگشا خوی