با توجه به مطالبات شهروندان صورت گرفت؛

استمرار عملیات لکه گیری آسفالت در نقاط مختلف شهر

لکه گیری آسفالت شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات لکه گیری آسفالت در ۲۰متری بهمن، خیابان سلمانزاده و سایر معابر شهر توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است.

لکه گیری آسفالت شهری

استمرار عملیات لکه گیری آسفالت در نقاط مختلف شهر