در راستای رفع مطالبات مردمی؛

استمرار عملیات لکه گیری آسفالت در شهر خوی

لکه گیری آسفالت معابر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات لکه گیری آسفالت در نقاط مختلف شهر توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی بصورت مستمر در حال انجام است.

آسفالت لکه گیری

استمرار عملیات لکه گیری آسفالت در شهر خوی