به همت شهرداری خوی؛

استمرار عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی

گام به گام در جهت اتمام پروژه فاخر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

سلیمانی

استمرار عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی