کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

استمرار عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی

آخرین اقدامات پروژه کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

عملیات عمرانی

استمرار عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی