شهر در مسیر توسعه؛

استمرار عملیات عمرانی در پروژه احیا پارک تاریخی دلگشا

احیای باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی احیای باغ دلگشا بصورت شبانه روزی توسط معاونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد و بزودی به افتتاح خواهد رسید.

احیای باغ دلگشا خوی

استمرار عملیات عمرانی در پروژه احیا پارک تاریخی دلگشا