شهر در مسیر توسعه؛

استمرار عملیات عمرانی در پروژه احیای باغ دلگشا

احیای باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات مدر احیای باغ دلگشا بصورت شبانه روزی توسط معاونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری و به همراه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری استمرار دارد.

احیای باغ دلگشا خوی

استمرار عملیات عمرانی در پروژه احیای باغ دلگشا