در راستای توزیع متوازن خدمات؛

استمرار عملیات عمرانی در بوستان “امید”

احداث بوستان امید

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای  اسلامی شهر و شهرداری خوی ،عملیات عمرانی در بوستان “امید” منطقه پنج تن آل عبا از پروژه های عمرانی و باز آفرینی فضاهای شهری توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار یافت.

بوستان

استمرار عملیات عمرانی در بوستان “امید”