در راستای اجرای پروژه در مناطق هدف؛

استمرار عملیات عمرانی در بوستان “امید” در منطقه پنج تن آل عبا

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در بوستان “امید” در منطقه پنج تن آل عبا از پروژه های عمرانی و باز آفرینی فضاهای شهری توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

بوستان

استمرار عملیات عمرانی در بوستان “امید” در منطقه پنج تن آل عبا