خوی در مسیر پیشرفت؛

استمرار عملیات عمرانی در باغ دلگشا

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در پارک داغ باغی(دلگشا) توسط اکیپ های مجموعه مدیریت شهری بصورت شبانه روزی استمرار دارد و بزودی به بهره برداری کامل خواهد رسید.

باغ دلگشا افتتاح خواهدشد

استمرار عملیات عمرانی در باغ دلگشا