خوی در مسیر توسعه؛

استمرار عملیات عمرانی در باغ تاریخی دلگشا

استمرار عملیات عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات اجرایی در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا(داغ باغی) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی بصورت شبانه روزی استمرار دارد.

باغ تاریخی دلگشا خوی

استمرار عملیات عمرانی در باغ تاریخی دلگشا