کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

استمرار عملیات عمرانی در احیای باغ دلگشا

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی احیای باغ دلگشا بصورت شبانه روی توسط کارکنان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خوی استمرار دارد و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

احیای باغ دلگشا

استمرار عملیات عمرانی در احیای باغ دلگشا