تکاپوی شهرداری خوی؛

استمرار عملیات سنگفرش چینی در بلوار رسالت

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، عملیات سنگفرش چینی در بلوار رسالت توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است.

سنگ فرش

استمرار عملیات سنگفرش چینی در بلوار رسالت