خوی در مسیر توسعه؛

استمرار عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه های نوری و رحمتی منتهی به خیابان عسگرزاده

مسیر توسعه هموار شده است

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه های نوری و رحمتی منتهی به خیابان عسگرزاده (مقابل دادگستری) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

عسگرزاده

استمرار عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه های نوری و رحمتی منتهی به خیابان عسگرزاده