به همت شهرداری خوی ؛

استمرار عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه فرهنگ روبروی میدان میوه و تره بار

تکاپور شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه فرهنگ روبروی میدان میوه و تره بار توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

زیرسازی

استمرار عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه فرهنگ روبروی میدان میوه و تره بار